Project Information

Spot A Sparrow is a citizen science project that will involve the Maltese community in researching one of the most common urban birds in Malta, the Spanish sparrow.


Spot A Sparrow hu proġett ta’ xjenza tat-triq, li se jinvolvi l-poplu Malti fir-riċerka dwar l-Għasfur tal-Bejt, wieħed mill-aktar għasafar komuni fl-ambjenti mibnija f’Malta.

content-image

The project is run by BirdLife Malta, in association with the Inspire Foundation, and will collect information on Spanish sparrows across the towns of Malta and Gozo.

We are especially interested in mapping sparrow roosts, where sparrows gather in Autumn and Winter evenings to sleep. Trees used for roosting are easy to identify, as birds get really loud right before going to sleep – and it’s important that we know where they are, so that they can be better protected.


Il-proġett qiegħed jitmexxa minn BirdLife Malta, b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Inspire, u se jiġbor tagħrif dwar l-Għasfur tal-Bejt minn madwar Malta u Għawdex.

L-għan tal-proġett hu li tinħoloq mappa tar-roosts, iġifieri l-postijiet fejn fil-ħarifa u x-xitwa l-Għasfur tal-Bejt jinġabar kull filgħaxija biex jorqod f’siġar kbar. Faċli li ssib is-siġar użati minn tal-Bejt għall-irqad – u hu importanti li nkunu nafu fejn qegħdin, sabiex dal-postijiet ikunu jistgħu jiġu protetti aħjar.

And we want you to help us!

So, how can you participate in Spot A Sparrow? It’s simple. Go out for a walk in your neighbourhood, or in a park, or around the coast, and keep an eye out for sparrows. Then you can go on your smartphone or your computer, and send us your reports. Send us the exact location of the roost you have found, and fill up the comment box with your sparrow story and any other bit of information you want to share with us.


Kif tista’ tipparteċipa fi Spot a Sparrow? Sempliċi! Oħroġ imxi madwar id-dar tiegħek, f’xi ġnien pubbliku jew ma’ xatt il-baħar, u żomm għajnejk miftuħa għall-Għasafar tal-Bejt. Imbagħad, permezz tal-kompjuter jew l-ismart phone ibagħtilna r-rapporti tiegħek. Ibagħtilna l-post eżatt tar-roost li tkun sibt, u fl-ispazju għall-kummenti, iktbilna l-esperjenza tiegħek u tagħrif ieħor li tkun tixtieq taqsam magħna.

We will receive your reports, send our trained surveyors from Inspire on the field to verify the roost, and put your observation in our reports.

By the end of the project, in December 2015, we will have mapped out the most important sites for sparrows in Malta and worked together as a community to study and protect our urban nature. So, ready to start? Follow this link to see an infographic on how to identify roosts, and get ready to start your year as a citizen scientist!


Sa tmiem il-proġett, f’Diċembru 2015, aħna nkunu ħloqna mappa tal-aktar postijiet importanti għall-Għasafar tal-Bejt, u nkunu ħdimna flimkien bħala komunità biex nistudjaw u nħarsu n-natura urbana tagħna. Nibdew? Mela kklikkja fuq din il-link biex taqra tagħrif grafiku dwar kif tidentifika roost, u tqatta’ sena magħna bħala xjenzat tat-triq.

Spot a Sparrow Submit Your

Sighting