Our Partners

BirdLife Malta

BirdLife Malta is the oldest conservation organisation in Malta, originally founded in 1962 as Malta Ornithological Society with the mission of conserving wild birds and their habitats. Our initiatives include active conservation, monitoring bird migrations, managing nature reserves, researching Malta’s avifauna, and leading the largest environmental education programme in the country.


BirdLife Malta hi l-eqdem organizzazzjoni għall-konservazzjoni f’Malta. Twaqqfet fl-1962 bħala s-Soċjetà Ornitoloġika Maltija, bil-għan li tipproteġi l-għasafar u l-ambjent naturali li jgħixu fih. Fost l-inizjattivi tagħna, hemm il-konservazzjoni attiva, il-monitoraġġ tal-passa tal-għasafar, l-immaniġġjar tar-riservi naturali, ir-riċerka fuq l-għasafar ta’ Malta, u t-tmexxija tal-akbar programm għall-edukazzjoni ambjentali f’pajjiżna.

www.birdlifemalta.org

Inspire - The Foundation for Inclusion

Inspire helps over 1000 individuals and their families reach their fullest potential, by providing educational, therapeutic and leisure service. We also advocate for inclusion, educate the general public, raise awareness among peers, and hold the best knowledge base on disability on the island.


Inspire tgħin aktar minn elf persuna u l-familji tagħhom biex jilħqu l-milja tal-potenzjal tagħhom, billi tagħti servizzi edukattivi, terapewtiċi u rikreattivi. Nitkellmu favur l-inklużjoni, nedukaw il-pubbliku inġenerali, noħolqu kuxjenza fost il-poplu, u għandna l-akbar repożitorju ta’ informazzjoni dwar id-diżabilità fil-gżira tagħna.

www.inspire.org.mt

SOS Malta

The project is funded by the EEA Grants NGO Malta Programme 2009-2014, which is administered by SOS Malta.


Il-proġett ġie ffinanzjat mill-EEA Grants NGO Malta Programme 2009-2014, li hu amministrat minn SOS Malta.

www.sosmalta.org

Spot a Sparrow Submit Your

Sighting